Vellykket Trøndelagskappleik 2019

Publisert av Sissel Rübberdt den 05.02.19. Oppdatert 19.02.19.
image.title
image.title
image.title
image.title
image.title
image.title
image.title
image.title
image.title

Det var 18 klasser, 46 startnummer med 135 deltakere (mange deltakere deltok flere ganger i ulike sammenhenger). Det ble en liten utsettelse i starten, da det ble så fullt at vi måtte sette fram flere stoler. Solister, dansere, lag og grupper holdt på fra kl. 12 til langt på kveld. Det var også sjokoladekappleik for barn, som stilte opp med trommegruppe og flere felespillende lag. Det var flere innslag med munnspill, det var kveding, trommegruppe, felesolister, trekkspill med sang, sang med komp og i det hele tatt en stor variasjon. Som gjester deltok Offerdals Spelmanslag. Lagspillkonkurransen ble avviklet på hotellet, med dans på et utvidet dansegulv (på dansekonserten kvelden før var dansegulvet for lite). Buskspill ble det også, både på Kimen og på hotellet, til langt på natt lørdag og en flott buskspillhappening søndag morgen etter frokost. Resultater fra kappleiken finner dere på nettsidene til Trøndelag Folkemusikklag.


Fire dommere hadde en stri tørn med å gi poeng og rangere deltakere hele dagen fra begynnelse til slutt. Dommere var Marit Vestrum, Annbjørg Grevskott, Rolf Holte og Gunn Brøndbo. Fire programledere laget myke overganger og god stemning mellom innslagene. Disse fire var Jan Krogstad, Berit Bøysen, Trine Larsen og Ove Haugaløkken.

Trondheim Toradergruppe ble medlem av FolkOrg i 2018. Vi tok på oss arrangementet på vegne av Trøndelag Folkemusikklag.

Kimen kulturhus er en glimrende plass for slike arrangement. Vi takker Kimen for all hjelp og støtte til oss amatørarrangører. Vi takker også alle assosierte medlemmer og andre som hjalp til med matlaging og annet dugnadsarbeid for å få det hele til å gli. Takk også til alle som stilte opp i konkurransen – målet er å føre den flotte folkemusikken og -dansen videre.

TT takker Trøndelag fylkeskommune for økonomisk støtte til å arrangere kappleiken.