Et aktivt år for TT

Et aktivt år for TT

Publisert av Sissel Rübberdt den 14.03.19. Oppdatert 18.06.19.

 

Vi presenterer her like godt hele årsmeldinga for 2018.

 

Årsmelding for Trondheim toradergruppe 2018

 

Styret

   Høvding: Sandra

   Skrivar: Trine

    Reknar: Bjarte

    Bladfyk: Sissel

  

  Musikalsk leder: Berit

   Revisor: Jardar

   Noteansvarlig: Greta

   Valgkomite: Bolette, Harald, Knut

 

Medlemmer

Antall listeførte: 24 ved årsskiftet 2018/2019.

Medlemmene er: Bolette Bele, Harald Bræin, Berit Bøysen, Jardar Cyvin, Sandra Foldvik, Anders Gjervan, Ove Haugaløkken, Greta Langlo Jagtøien, Rønnaug Jørgensen, Heidi Kosberg, Jan Krogstad, Lars Langlo, Trine Larsen, Torill Nerlien, Signe Nybø, Johan Olsen, Knut Reed, Sissel Rübberdt, Inger Rye, Rolf Sagmo, Trude Often Sveen, Jostein Sveen, Ola Sæther og Bjarte Øye.

 

Hedersvenner pr. 31.12.18     

Gerd Olsen

Johan Olsen

Arne Kjell Foldvik

Greta Langlo Jagtøien

Anders Gjervan

 

Møter

Årsmøte 7. februar 2018Byåsen skole.

Ekstraordinært årsmøte 4. april på Byåsen skole.

Styret har dette året  hatt minst 6 planlagte styremøter, i tillegg til egen taletid i pauser på øvingskvelder. Ellers har vi tatt viktige avgjørelser via e-post, telefon og SMS. Det synes Styret har gått riktig bra. 

De to store planlagte prosjektene i 2018 var turné på Stokkøya og omegn og deltakelse på Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Skjåk. Mye tid ble i høsthalvåret også brukt til å planlegge Trøndelagskappleiken på Stjørdal 1.-2. februar 2019.

 

Øvinger

Vi har hatt 41 øvinger, i tillegg  flere ekstra-øvinger på  sommerstid for å øve til Landsfestivalen i Skjåk.  Oppmøtet på øvingene har vært godt, i høsthalvåret har det variert fra 14 til 22 oppmøtte.

 

Gjennomførte spillejobber, oppdrag og andre hendelser 2018

I året som har gått har vi vært svært aktive. Vi har utført 27 små og store spilleoppdrag (se tabellen).  Mange oppdrag er tradisjon - vi trives med å komme tilbake til trofaste publikum. Alt i alt betyr det at vi  også dette året har vært mye sammen, og vi er fremdeles gode venner

 

Nr.

Når i 2018?

Spillejobb/oppdrag/hendelse

1

4. jan

Munkvoll HVF. Nyttårsfest for LHL

2

9. jan

Juletrefest i regi av Odd Fellow, Sverresborg ungdomsskole

3

14. jan

“Kick-off” med Rikke van Ommeren, på Ladesletta HVS

4

20. jan

Nyårsfest i BUL

5

31. jan

Dansespilling etter årsmøtet i Folkedanslaget i BUL

6

1. feb

Øving og medlemsmøte om Folkorg med Øyvind Sandum, på Ladesletta HVS

7

7. feb

Årsmøte i TT

8

14. feb

Dansespilling på Onsdagsdansen i Klæbu

9

21. feb

Spilleoppdrag for Fagforbundet St.Olav Hospital, Pensjonistutvalget

10

28. feb

Spilling i Festsalen på Saupstad sykehjem

11

4. april

Ekstraordinært årsmøte i TT

12

April

Vi ble medlemslag i FolkOrg!

13

20. april

Opprykksfeiring: TT Early Birds overraska Gerd og Johan og de andre passasjerene under frokosten MS Trollfjord

14

10. mai

Spontangrilling og spilling i hagen hos Signe og Trond

15

16. mai

Formiddagstreff for eldre, Nidarvoll helsehus

16

25.-27. mai

TT på turné på Fosen: Stokkøya, Harbakhula og Kystens arv

17

4. juni

Sommersang hos Sandra

18

9 .juni

Kystens dag ved Kystlaget. Spilling på Fosenkaia.

19

23. juni

Spilling på Sankthansfeiring på Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg

20

Juni-juli

Øvinger til spilling i Skjåk

21

17. juli

Spille på Ladesletta HVS

22

21. juli

Sommerfest på Vinge Camping

23

31. juli

Forspill og grilling hos Signe og Trond i Vågå

24

3. aug

Konkurransespilling i Skjåk

25

18. aug

Turmarsj Havglimt

26

August

Noteheftet er offisielt ute for salg på Norilds!

27

3. sept

Livsglede for eldre, E.C.Dahls-parken

28

12. sept

Spille på Onsdagsdansen i Klæbu

29

10. okt

Spille på Onsdagsdansen i Klæbu

30

15. okt

Sangkveld med Taube og Sandbeck hos Trine og Anders

31

17. okt

Spille på Havstein sykehjem

32

26.-28. okt

Toraderkurs på Byåsen skole

33

30. okt

Spille for Heimdal pensjonistforening på Kattem

34

1. nov

Kafékonsert på Strinda vg skole, med Berg og Singsaker Veterankorps

35

22. nov

Spille for Grafisk Pensjonistforening i Hornemannsgården

36

24. nov

Julebord hos Trine og Anders

37

28. nov

Spille på Nidarvoll helsehus

38

1.-2. des

Julemarked på Sverresborg

 

Her kommer en noen smakebiter fra opptredener og andre hendelser i året som gikk.

Spilletreff

Flere  av gruppas medlemmer treffes privat i forskjellige sammenhenger i løpet av et år. Hjemme hos Jostein har det vært en liten gjeng med spilleglade som har treftes på formiddagstid, til felles trivelig musisering.

Nyåret 2018

Tradisjon tro ble det spilling både på BULs nyårsfest, juletrefest hos Odd Fellow på Sverresborg skole og nyårstilstelning for Landsforeningen for hjerte og lungesyke på Munkvoll HVF. Dette gikk bra. Årsmøtet den 7. februar foregikk i rolige former.

1. februar Medlemsmøte med Øyvind Sandum og Rikke van Ommeren

Torsdag 1. februar hadde TT besøk av Øyvind Sandum fra FolkOrg og Rikke van Ommeren fra Trøndelag musikkråd. Der fekk vi høre at FolkOrg er til for å hjelpe folkemusikkutøvarar i Norge og til å fremje musikken i samfunnet. Øyvind er rådgjevar for lokale lag og arrangørar og arbeider også med rekruttering. Rikke representerer regionlaget i Trøndelag. FolkOrg har 152 lokallag, 10 regionlag og 4500 medlemmar. Dei vil gjerne ha med TT i FolkOrg. FolkOrg har endra seg mykje dei siste åra, og er blitt ein åpnare og meir inkluderande organisasjon, også med omsyn til nyare danseformar. Stemninga i TT var god, og etter møtet var det ei positiv haldning til FolkOrg. Evt. medlemskap skal diskuterast på årsmøtet 7. februar. 

21. februar St. Olav

Spilleoppdrag for Fagforbundet St. Olavs Hospital. Pensjonistutvalget. Lars, Greta, Berit, Jostein, Ove og Bjarte stilte. Vi spilte variert musikk under kyndig ledelse av musikalsk leder Berit, og ga god valuta for pengene. Etterpå fikk vi kaffe og kake.

 

4. april Ekstraordinært årsmøte

18 medlemmer møtte. Innmelding i FolkOrg ble vedtatt. Styret tar i bruk StyreWeb.

 

20. april Opprykksfeiring

Gerd og Johan kom intetanende med hurtigruta MS Trollfjord som la til kai i Trondheim tidlig om morgenen. Under frokosten troppet en delegasjon fra TT, “TT Early Birds”, opp for å overraske og underholde i frokostsalen.  Samtidig markerte de Gerds opprykk fra ikke-spillende æresmedlem til hedersvenn.

 

16. mai Nidarvoll helsehus

Pensjonistene Knut, Anders, Johan, Jostein, Ove, Sissel, Lars og Sandra underholdt et feststemt publikum på Nidarvoll Helsehus dagen før dagen. God stemning og god kake fra LHL lokallag, som også ba om kontaktinfo. Erfaring: TT har best grep om å styre sittedansen.

  

25.-27. mai TT på turné på Fosen

Turen gikk i år med privatbiler til Kuringen pensjonat i Stokksund. Et nydelig sted som passet godt for TT på tur. Noen av oss bodde i familiehuset som Roy og familien tidligere eide, og som er bakgrunn for den lystige “Den glade bymann” som han skrev da han hadde fått solgt huset. En fin ramme for turné med god mat og forpleining, samspill, dansespilling og feiring av vellykka notehefte-prosjekt.   Lørdag gikk turen til Stokkøya, med obligatorisk stopp på bakeriet……, Linesøya og selvfølgelig Stokkøya strandbar. Der spiste vi nydelig lunsj med utsikt til vakker bryllupsfeiring på stranda, der vi riktignok ikke var hyret som bryllupsmusikere.  Vi måtte også spille for Hurtigruta som passerer under Stokksund-brua med knapp margin. Passasjerene vinket fra jaccucien på dekk mens vi spilte det remmer og belg holdt. Vi tror at de hørte oss. Lørdagens desiderte høydepunkt var en fantastisk  konsert i Harbakhula. Akustikken var trolsk. Vi innledet med kornettfanfare med vibrato (sies det).  Mye Fosen-musikk, med innlagt sang. Anne var en stødig programleder som kåserte om folkemusikktradisjoner på Fosen. Vi kan ikke annet enn å si at publikum virkelig fikk igjen for den strabasiøse (?) oppturen til hula. Det var verdt turen, ja!  Søndag ble det utflukter til filmlocations til filmene Tuba Atlantic og Jag etter vind, før turen gikk til muséet Kystens arv på Stadsbygda. Publikum koste seg i sola mens TT spilte Fosen-repertoar. En fin avslutning av nok en vellykka tur for TT. Stor takk til initiativtakere, planleggere og organisatorer før, under og etter turen.

23. juni. St. Hans på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg

St. Hans blei feira på tradisjonelt vis på Sverresborg. Regn, kaldt og god musikk fra TT.  Vi trengte oss sammen i portrom, lysthus, lavvoer og ellers der vi kunne finne ly, for å spre vårt glade musikalske budskap. På Skogheim føler vi oss også hjemme, og sørger for å få ei spilleøkt der. Mens vi spilte i lysthuset i parken, kom noen pilegrimer vandrende utafor gjerdet, de fikk med seg en feiende”Den glade vandrer” med på sin ferd mot Nidaros. Det tenkte vi gjorde godt i en sliten pilegrimsskrott!

 

1.-5. august Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Skjåk

Vi kom til Skjåk fra mange kanter onsdag kveld, og starta oppholdet med å spille til dans kl. 22.00 i matteltet. Privat innlosjering hos Hans Hågå og Tone Heldal i utgamle tømmerhus i gangavstand fra festivalområdet, skapte en perfekt ramme rundt oppholdet.

På konkurransen stilte vi i klassen lagspel durspel/trekkspell og spilte reinlender fra Stadsbygd og Skurdalsporten. Vi var mer fornøyde enn på Landsfestivalen på Oppdal året før, men perfekt var det ikke denne gangen heller. Det er noe med det å få mikrofoner og scenelys i fleisen. Vi ble nr. 7 av 9 med 64 poeng - en klar forbedring fra Oppdal (hvor vi kom sist i klassen).

Buskspilling på kjøpesenteret: det ble dans, bevegelse, tårer og kr 119.50 i capsen. Spilling på Billingen seterhotell fredag ble en fin opplevelse for oss og husets gjester fra inn- og utland. Siste spilleoppdrag for noen av oss var på vei hjem; minikonsert lørdag og søndag på Sentral’n café og isbar i Lom (https://www.sentraln.no/). Belønninga var banansplit med iskuler store som snøballer.

 

4. september Spilleoppdrag Livsglede for eldre i E.C. Dahls-parken

"Pensjonistene" stilte også i år manns- og kvinnesterke til oppdraget. Vi hadde også denne gang proff lyd fra Trondheim Lyd. Vi ledet allsang og ellers ble det mye sang. Jan Borseth slo seg også med TT i en låt. Stort oppmøte av publikum og ledsagere. Rita Ottervik holdt tale, men ellers ikke noe stort oppbud av  politikere denne gangen.

 

2. november Café-konsert med Berg og Singsaker veterankorps

Berg og Singsaker Veterankorps inviterte også i år til musikk-kafé i aulaen på Strinda vgs. Trondheim toradergruppe og veterankorpset hadde hver sin økt. Vi framførte sanger av Vidar Sandbeck, med innlagt allsang.  Dette slo an blant et blidspent publikum.  En trivelig kveld.

 

1. -2. desember Julemarked på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg

Toradergruppa stilte som vanlig mannsterke opp for spilling lørdag og søndag. MYE folk, særlig på lørdag. Det viste seg at LO Favør hadde gitt ut 3000 gratisbilletter til medlemmene sine, så vi spilte masse folk inn i muséet gjennom ekstra-inngangen ved Skogheim. Greit vær og god stemning. Vi spilte rundt omkring der vi hadde blitt bedt om å spille, og noen plasser der vi selv syntes det passet godt med musikk,  f.eks. inne i et av salgsteltene. Vi hadde i forkant tilbudt musikkverksted for barn, men muséet ønsket kun vanlig spilling. Og vi avsluttet med spilling til gang rundt juletreet på bytorget.

 

Onsdagsdansen i Klæbu

Her er vi populære og etterspurt som dansemusikere. God stemning og danseglade mennesker. Fine spilleoppdrag.

 

TT gir ut notehefte

Et grundig, tidkrevende og målrettet arbeid utført av noteheftekomitéen Sandra, Greta, Sissel og Knut

Skriverjobben ble utført av en musikkstudent ved NTNU. Økonomisk støtte fra Rff og Trøndelag musikklag.

Fiks ferdige hefter kom fra trykkeriet og gleden var stor, helt til det kom for en dag at det var mange trykkfeil i notene! Norild forlag la seg flate  og nye hefter ble trykket opp. Noteheftet gies ut i serien Toraderskolen på Norild forlag og selges gjennom Norild eller direkte fra Trondheim toradergruppe.

 

Kurs og rekruttering

Også på kurs- og rekrutteringsfronten har det skjedd mye i 2018. Flere interesserte nybegynnere deltok på toraderkurs i privat regi (Greta, Sandra, Berit) i oktober 2017, og uttrykte ønske om et forum der de kunne fortsette læring og samspill. Greta, Jan  og Sandra tok tak i dette og startet på eget initiativ opp med oppfølging i form av kurskvelder  for de interesserte. Høsten  2018 åpnet vi for øvingskvelder der nybegynnerne møtte på øvingskveldene 2 ganger i måneden, iflg oppsatt plan (“Toraderskolen”, prøveprosjekt). TT-medlemmene hjalp til med instruksjon i 1 time i løpet av kvelden. Dette gikk på rundgang. Deltakerne var svært positive til både kurs og toraderskolen.

Toraderkurset 2018 ble arrangert på Byåsen skole 26.-28.oktober. Ca 18 påmeldte deltakere, som ble delt inn i grupper etter nivå. Tradisjon tro ble kurshelga avsluttet med konsert der alle deltok. Ei svært vellykka kurshelg for ivrige toraderspillere.

 

Musikalsk leder

Berit har lagt bak seg nok et år (av totalt 5 år!) med uovertruffen musikalsk ledelse av den innimellom krevende elevgruppa vi er. Vi synes vi har blitt mer lydhøre og fokuserte med årene, og Berit har holdt stø kurs, med ukas låter, repertoarlister og riktig fokus. Mest fokuserte er vi riktignok i forkant av små og store oppdrag/konserter, det er viktig for oss å ha noe å øve imot. I løpet av februar 2019 takker Berit for seg som musikalsk leder og setter kursen mot mer permanent opphold i Selbu. Vi er Berit evig takknemlig for innsatsen, du har holdt oss på sporet og motiverte med din blide og tålmodige tilnærmingsmåte. Tusen takk, Berit. Velkommen på øving som vanlig medlem innimellom.

 

Alt i alt

Dette var det skrivara mener hun fikk med seg av opptrinn og tildragelser i løpet av et vanvittig intenst år i toradergruppa.  Noe kan ha gått skrivara forbi, noe passerte ikke sensuren, resten får medlemmene huske selv.

Trondheim  25.02.2019

                                                                      

Trine Larsen, skrivar                                                                                               

Trondheim toradergruppe