Sommeravslutning 2020

Sommeravslutning 2020

Publisert av Sissel Rübberdt den 15.06.20. Oppdatert 07.01.21.

Vi hadde siste normale øving i vårt øvingslokale på Byåsen skole 11. mars. Så satte koronarestriksjonene inn. Senere møttes vi på nettet noen ganger, for å holde kontakten og for å spille quiz - sistnevnte var til dels vellykket. Etter hvert ble det mulig å holde øvinger i private hjem. Det ble noen fellesøvinger i tillegg til at noen av oss møttes i mer eller mindre faste smågrupper. De av oss som har mulighet midt på dagen, har spilt på helse- og velferdssentre - i friluft med beboerne på tun og verandaer.

Allerede før koronaen la begrensninger på aktiviteten, var alle oppfordret til å øve inn et nummer eller to til avslutningskonsert for oss selv, alene eller i grupper. Konserten ble avholdt 14. juni under løvtrærne i parken utenfor Dronning Mauds Minne i det fineste sommervær. Vi hadde leid gymsalen, men fant ingen grunn til å gå innendørs. Med reinlender, vals, pols, polka og tango går vi trøstig sommeren i møte, mens vi håper og tror at vi får tilbake vårt gode, gamle øvingslokale til høsten. Foto: Arne Kjell Foldvik.